"> Alcofoto Forum fotograficzne :: Zobacz temat - Chemia fotograficzna - RECENZJE  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości

Poprzedni temat «» Następny temat
Chemia fotograficzna - RECENZJE
Autor Wiadomość
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-07-29, 10:24   Chemia fotograficzna - RECENZJE

Mamy recenzje obiektywów to przyda?oby si? opisa? w podobny sposób u nas i chemi?. Przyda si? przy wyborze, a tym bardziej, ?e mamy dwie nowe osoby chc?ce zacz?? przygod? z analogami.

Zasady recenzowania:

1. Piszemy zrozumiale, bezb??dnie i na temat.
2. Recenzje mo?na krótko komentowa? i zadawa? krótkie pytania na temat.
3. W opisie uwzgl?dniamy: cen?, jako??, wydajno?? produktu itp.
4. Opisujemy tylko chemi? fotograficzn? do procesów cz-b wed?ug opisu ni?ej.


(Utrwalacz) TETENAL Superfix Plus

Jest to "szybki" utrwalacz przeznaczony zarówno do filmów jak i do papieru (uniwersalny). Szybki ze wzgl?du na czasy podawane przez producenta: Do utrwalania papieru w rozcie?czeniu 1+3 czas wynosi 30-60s (temp. 20*C). Natomiast wydajno?? to wed?ug producenta 1,4 do 4m kwadratowych papieru.

Jednak na etykiecie nie jest to zrozumiale przedstawione, mo?na zrozumie?, ?e czas 30-60s stosujemy do wszystkich rozcie?cze? (do nawet 1+9) i przez to mo?emy niedotrwali? papier lub klisze. Mi si? taka sytuacja przytrafi?a. Nale?y wtedy przed?u?y? czas utrwalania (nawet d?ugi czas nie zaszkodzi filmom lub odbitkom) Dlatego warto zapozna? si? z tym OPISEM. Je?li zastosujemy si? do czasów i rozcie?cze? w tym linku ka?dy film i odbitka powinny by? odpowiednio utrwalone.


Koncentrat zazwyczaj sprzedawany jest w czarnych (?wiat?oszczelnych - lepiej si? przechowuje) butelkach jednolitrowych. Mo?na te? dosta? go w pojemnikach 5l i 250ml. Sam posiadam go w pojemniku 1l - jest wydajny, taki koncentrat starczy na d?ugo. Cena za 1l to ok. 30z?. Mo?na go ?atwo dosta? np. na Allegro (na stronie producenta jeszcze nie bra?em) Za taki stosunek cena/wydajno?? - warto kupi?.
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-09-26, 18:57   

(Wywo?ywacz negatywowy) FOMADON LQN

Czeski wywo?ywacz do negatywów w formie koncentratu, obecnie produkowany i dost?pny w pojemnikach 250ml. Wywo?ywacz rozcie?cza si? z wod? w st??eniu 1+10 (100-400 ISO) lub 1+14 (100-200 ISO).

Wed?ug producenta "Opakowanie 250 ml wystarcza do wywo?ania co najmniej 30 b?on p?askich 13x18 cm, b?d? 12 b?on zwojowych, czy ma?oobrazkowych. W litrze roztworu roboczego wywo?a? mo?na co najmniej 5 b?on typu 120 lub 135 (w 660 ml - 3 takie b?ony). " Oczywi?cie mo?na stosowa? mniejsze rozcie?czenia (ja testowa?em 1+20, wysz?o dobrze, nast?pnym razem zastosuj? jeszcze wi?ksze) - wtedy trzeba przed?u?y? czas wywo?ania, ale wzrasta wydajno??.

Producent radzi przechowywa? rozrobiony wywo?ywacz nie d?u?ej ni? 3 godziny, a koncentrat w zamkni?tym fabrycznie opakowaniu mo?na przechowa? co najmniej rok. Co do opakowania otworzonego trudno mi jest powiedzie? ile mo?na go przechowywa?. My?l? jednak, ?e b?dzie d?ugo zdolny do pracy. ;)

Wywo?ywanie przeprowadzamy w temp. 20*C. Czas dobieramy w zale?no?ci od kliszy jak? mamy wywo?a?. Dla Fomapana 100 b?dzie to 7-8min przy rozcie?czeniu 1+10, a dla Ilforda PAN 100 ok. 10min. Oczywi?cie s? to czasy optymalne i mo?na si? pobawi? w zmian? czasów w zale?no?ci od kontrastu zdj?? itp. Je?li chodzi o sam proces wywo?ania to poruszamy koreksem pierwsze 30s. i nast?pnie po 10s. co minut?.

Wywo?ywacz ten mo?na stosowa? te? do papierów, ale my?l?, ?e to nieop?acalne - roztwory stosuje si? wtedy od 1+1 do 1+5.

Teraz kilka konkretów:

Wywo?ywacz jest w miar? tani (17z? na Allegro), ale niestety ma?o wydajny, pomijaj?c wyd?u?anie czasu i wi?ksze rozcie?czenia. Poza tym daje wi?ksze ziarno przy filmach innych ni? Fomapan - to akurat niekoniecznie mo?na zalicza? do wad, poniewa? (testowane na filmie Ilford PAN ISO 100) ziarno jest przyjemne wizualnie, nawet na du?ych powi?kszeniach.

My?l?, ?e lepsz? alternatyw? (do wywo?ywania niskoczu?ych filmów) dla LQN b?dzie R09 - dro?szy, ale bardziej wydajny i daje drobniejsze ziarno.

Na razie jeden link, mia?em wi?cej ciekawych, ale gdzie? si? zapodzia?y:

*** http://www.prf.vel.pl/prf...d=301&Itemid=53 ***

Je?li kto? ma jakie? uwagi czy pytania to prosz? pisa?.
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
AFT -filozof97 

Sprz?t: Kupa z?omu
Imi?: Kuba
Wiek: 20
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 558
Wysłany: 2011-09-26, 20:52   

spróbuj D-76, to najlepsze, co do tej pory testowa?em. Hydrofen te? jest niczego sobie (drobniejsze ziarno i wi?kszy kontrast) ale 76tka mi bardziej podchodzi. Tylko droga jest, ale mo?na samemu z?o?y?, bo ma prost? receptur?.
A je?li chcesz superdrobne ziarno, to spróbuj, byle nie doustnie Pyrocata HD. K?opotliwy- plami niezmywalnie r?ce i odzie?, jest silnie truj?cy, ale ziarno podobno jest najdrobniejsze.
_________________
200 ISO ma same zalety. Ziarno jak 400 czu?o?? jak 100.
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-09-27, 17:58   

filozof97 napisał/a:
HD


Mówi samo za siebie :D

A mo?e kto? zechce opisa? Hydrofen W 17, albo Fenal W 14 ? :)
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
AFT -filozof97 

Sprz?t: Kupa z?omu
Imi?: Kuba
Wiek: 20
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 558
Wysłany: 2011-10-01, 23:36   

Hydrofen- mog? co?- nieco? napisa?. Na razie pozna?em go z jednym filmem, ale do?? dobrze:
wi?c- w stocku dzia?a mo?na by powiedzie?, energicznie. Jest to wywo?ywacz drobnoziarnisty, wg. recepty FOTON N10- krajowy wynalazek. Czasy wywo?ywania daje krótkie- AGFA APX100- 4.5 minuty(STOCK). Do tego jest drobnoziarnisty i kontrastowy,STOCK. Rozcie?czenie 1+1 dzia?a wyrównawczo, ?agodzi kontrasty i daje jeszcze drobniejsze ziarno, prawie go nie wida?. Cena- 17 z? za opakowanie.
wywo?ywacz nieu?ywany, zalany pod korek mo?e by? przechowywany do?? d?ugo, bez wp?ywu na w?a?ciwo?ci. Po wywo?aniu pierwszego filmu nale?y zu?y? w ci?gu tygodnia, mo?e nieco wi?cej, ale to na w?asne ryzyko. Ogólnie, najwygodniej go przechowywa? w ten sposób, ?e po rozrobieniu zlewamy po?ow? do flaszki pó?litrowej (po piwie) , zatykamy korkiem po na??czowiance(koniecznie, inne nie pasuj?!) uszczelniaj?c kawa?kiem folii aluminiowej oraz zwyk?ej, celuloidowej. Owijamy foli? alu. Drug? cz??? zlewamy te? do butelki, takiej samej, zatykamy tak samo, i na godzin? przed wo?aniem rozcie?czamy, a po wywo?aniu- zlewamy w dwie flaszki, zatykamy tak samo. Metoda weeseego, z Aparatów Tradycyjnych.
_________________
200 ISO ma same zalety. Ziarno jak 400 czu?o?? jak 100.
 
 
Grimes 


Sprz?t: Nikon, Canon, Vilia, Zenit
Wiek: 35
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 622
Skąd: Che?m?a
Wysłany: 2011-11-23, 13:21   

No to tak- u?ywam aktualnie tylko Hydrofenu, Fenalu i Fomafixa.
Hydrofen W17- rozrobiony jako 1+1 daje 2l roztworu, wi?c mo?na sobie podzieli? na pó? maj?c w ten sposób litr czystego, który mo?na przechowywa? d?u?ej. Z tego co zauwa?y?em to nie d?u?ej jak miesi?c, ale zalecam max 3 tygodnie (spierniczy?em sobie jedn? klisz?- zmy? mi calusia emulsj?)
Czas w takim rozcie?czeniu to ok 10 minut dla Illforda/Fomy 400, ale dla 100 wychodzi podobnie. Jest do?? tolerancyjny i +/- minuta nie daje widocznych ró?nic.
Nie pos?ucha?em rad Wienczys?awa i proszek rozwa?y?em sobie na wadze elektronicznej na pó?. Rozrobi?em po?ow? w litrze wody i wywo?a?em klisze. Wszystko dzia?a bez problemu, ale nie bior? odpowiedzialno?ci jak komus nie wyjdzie ;)
Fenal W14- ca?kiem sensowny wywo?ywacz pozytywowy. Po miesi?cu daje si? nim jeszcze wywo?ywa?. Na dobrym papierze daje ca?kiem przyzwoit? odbitk?. Po??czenie papieru Foma i Fenalu wychodzi super, na starym papierze brak troch? kontrastu, ale to raczej wina papieru. Czas wywo?ywania odbitki- ok minuty niezale?nie od pod?o?a.
FomaFix- utrwalacz produkcji Foma. Jest w postaci proszku i p?ynu. Ja u?ywam tego p?ynnego. Nie rozrobiony mam otwarty w oryginalnej prze?roczystej butelce od roku i dzia?a po rozrobieniu ca?y czas. Odlewam zawsze 100ml i rozcie?czam 900ml wody. U?ywam do klisz i odbitek. Klisz? utrwalam ok 15 minut, odbitk? ok 4 minut.
_________________
Pijak wiod?cy
fotografia ?lubna Toru?
Zdj?cia narzecze?skie Toru?
 
 
 
wienczyslaw5 

Sprz?t: Revueflex AC 1 Olympus C 1400 XL
Imi?: Wieńczysław
Wiek: 53
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1007
Skąd: Zabłudów
Wysłany: 2011-11-23, 14:50   

Jak ju? jeste?my przy wywo?ywaczach negatywowych { tych do filmów } to z w?asnego do?wiadczenia mog? poleci? jeszcze jeden --- A 49 znany te? pod agfosk? nazw? Atomal . Ultradrobnoziarnisty w proszku na 0,6 l roztworu . Daje bardzo du?? ostro?? konturów i ma?e ziarno --- drogi i trudno dost?pny ale jak kto? zamierza robi? duuu???e powi?kszenia to nic innego lepszego nie znajdzie . Kiedy? stosuj?c ten wywo?ywacz wydusi?em z ma?ego obrazka powi?kszenie 50 X 60 cm --- co prawda by?o to z góry za?o?one i film specjalnie dostosowany ORWO NP 15 { 15 DIN 25 ISO --- dzi? ju? takich nie ma } ale ziarno by?o zupe?nie niewidoczne .
Czasy wywo?ywania w temp.20 st. wynosz? 6-10 min. i s? zale?ne od czu?o?ci filmu --- 100 ISO --- 6 min. a pó?niej ka?da nast?pna czu?o?? minut? d?u?ej . W jednej porcji tego wywo?ywacza { 600 ml } mo?na wywo?a? 10 filmów ma?oobrazkowych lub zwojowych --- 2 pierwsze normalne a pocz?wszy od trzeciego nale?y wyd?u?a? czas wywo?ywania o 10 % w stosunku do poprzedniego .
Pewien problem sprawia troch? dziwna porcja --- 600 ml --- na 1 film za du?o a na 2 ma?oobrazkowe za ma?o --- trzeba wywo?ywa? po jednym .
_________________
zatwardzialy analogowiec ------- oby ci matryca pekla
 
 
 
AFT -filozof97 

Sprz?t: Kupa z?omu
Imi?: Kuba
Wiek: 20
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 558
Wysłany: 2011-11-23, 15:55   

jak nie ma- s? filmy o takiej czu?o?ci. Zdaje si?, ?e adox albo Efke robi?. A mo?e obie te firmy?
_________________
200 ISO ma same zalety. Ziarno jak 400 czu?o?? jak 100.
 
 
Grimes 


Sprz?t: Nikon, Canon, Vilia, Zenit
Wiek: 35
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 622
Skąd: Che?m?a
Wysłany: 2011-11-23, 17:08   

Pewnie ?e s?:
http://fotonegatyw.com.pl...view?id=1369975
http://fotonegatyw.com.pl...view?id=1370592
ale to nie miejsce na dyskusj? o kliszach.
Wracaj?c do tematu- ostatnio si?gn??em do mojej magicznej szafki i wyj??em woreczek wywo?ywacza o nazwie "wywo?ywacz pozytywowy" z terminem przydatno?ci 20 lat temu. Odbitki wychodzi?y nad wyraz dobrze, ale fakt, ?e trzeba by?o trzyma? ze 2 minuty i d?u?ej papier na?wietla?, ?eby kontrast jakikolwiek wyszed?. Niemniej nawet stara chemia pozytywowa która nie by?a rozrobiona daje rad?. Co do negatywowej to mam pewne obawy- szkoda straci? klisz?. Power- dawa?em Ci wywo?ywacz hydrofen jak dobrze pami?tam. Wywo?ywa?e? nim?
_________________
Pijak wiod?cy
fotografia ?lubna Toru?
Zdj?cia narzecze?skie Toru?
 
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-11-23, 18:01   

To pewnie Fenal ten wywo?ywacz poz. ? ;)

Wywo?ywa?em na Hydrofenie - bardzo dobrze si? spisa? za pierwszym razem - po miesiacu by?o ju? gorzej, ale wiadomo, jak stoi miesi?c to co? tam traci :P Ogólnie to w sam raz kontrastowy i drobnoziarnisty. Na du?e powi?kszenia wystarczy :)

A w Fenalu W14 wywolywalem i po 3 miesiacach trzymania roztworu w calkowicie zaciemnionym miejscu, temp. pokojowa. Zdjecia bez kontrastu, mdle, ale jeszcze wychodzily dosc ladnie. Wiec max. 3 miesiace mozna trzymac smialo ;)
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-12-08, 17:45   

Zaczynam powoli poszukiwa? jakiego? wywo?ywacza do odbitek. Do t?d robi?em na Fenalu W14. Ogólnie problemu z wyborem by nie by?o, ale pomy?la?em, ?e dobrze gdyby by? to wywo?ywacz w proszku (nie psuje z czasem tak jak w p?ynie). ?eby na rok spokojnie starczy?. Jak w proszku to pewnie b?dzie jednorazowy - i w?a?nie fajnie jakby by?o kilka torebek do jednorazowych rozpuszcze?, a nie jedna jak to jest np. w Fenalu. Ewentualnie jaki? dobry i trwa?y wyw. w p?ynie. :)
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
AFT -filozof97 

Sprz?t: Kupa z?omu
Imi?: Kuba
Wiek: 20
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 558
Wysłany: 2011-12-08, 21:21   

Tetenal Variospeed- rozcie?czasz 1+9, butelka 1l kosztuje ~~~30 z?. Po zlaniu do butelki podobno mo?e do?? d?ugo sta?, je?li nie by? u?ywany- ale- ja tam rozcie?czam go na pó? litra albo i mniej i traktuj? jako jednorazowy. Wedle wszelkich kalkulacji- najtaniej. ?adnie z Fotonbromem wychodzi:)
_________________
200 ISO ma same zalety. Ziarno jak 400 czu?o?? jak 100.
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-12-09, 16:20   

Ten Tetenal mo?e by?. Jak mo?na rozcie?cza? 1+9 to super :)
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
Powerjet 


Sprz?t: Canon EOS 300, Zenit E
Imi?: ?ukasz
Wiek: 20
Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 854
Skąd: pow. Kozienicki
Wysłany: 2011-12-29, 12:16   

Hej, zlozylo sie tak, ze bede mial (w ramach wymiany) Kodaka D-76 skladanego wlasnorecznie (samorobka) na 1l. Jak z tym cackiem sie obchodzic ? Trzeba rozrabiac od razu caly proszek (jak w Fenalu) , czy mozna podzielic ? I jak wywolywac w tym Ilforda lub Fomapana ?

PS. Jak tym kodakiem forsowac Ilforda PAN 400 ? Tzn. o ile wydluzyc czas wywolania ?
_________________
http://powerjet.flog.pl/

http://www.aparaty.tradyc...hp?show=galeria
 
 
 
wienczyslaw5 

Sprz?t: Revueflex AC 1 Olympus C 1400 XL
Imi?: Wieńczysław
Wiek: 53
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1007
Skąd: Zabłudów
Wysłany: 2011-12-30, 12:10   

Powerjet napisał/a:
Trzeba rozrabiac od razu caly proszek (jak w Fenalu) , czy mozna podzielic ?
Co prawda Grim pisa? , ?e miesza dok?adnie zawarto?? torebki a pó?niej rozwa?a na wadze laboratoryjnej ---- ja jednak nie zalecam tego sposobu . Zawarto?? torebki mimo i? wydaje si? jednorodnym proszkiem tak na prawd? jest mieszanin? kilku substancji i nigdy nie b?dziesz wiedzia? ile danej substancji jest w oddzielonej porcji --- dla przyk?adu --- bromku potasowego jest w porcji na litr 0,2 grama --- wielce prawdopodobne , ?e w jednej cz??ci znajdzie si? ca?o?? a w drugiej nic .
_________________
zatwardzialy analogowiec ------- oby ci matryca pekla
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Skin modified by Alcofoto.pl
Fotografia slubna Łódz      Fotografia slubna Rzeszów
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14